ติดต่อ

โรงเรียนมารีวิทย์
เลขที่ 137/44 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-222-477, 081-945-6402
โทรสาร 038-221-927
อีเมลล์ pattaya@mvschool.ac.th

Google Map